Baza wiedzy

Spłacasz pożyczkę? Pomyśl o zabezpieczeniu przyszłości rodziny

Gdy bierzesz pożyczkę

W sytuacji, gdy ktoś decyduje się na zaciągnięcie pożyczki, trzeba mieć na uwadze fakt, że trzeba ją będzie spłacić w określonym z góry czasie i zgodnie z określonym harmonogramem. Nie można przerwać spłacania rat (chyba, że bank daje taką możliwość), nie można też dowolnie i swobodnie manewrować ich wysokością. Należy trzymać się z góry ustalonego planu. Często też pożyczki zaciągane są na kilka lub kilkanaście lat, a to jest tak długi okres, w którym trudno przewidzieć, co może się wydarzyć. A wydarzyć się może wiele, łącznie z utratą pracy, utratą zdrowia lub utratą życia. O ile utrata pracy nie jest jeszcze tragiczną sytuacją – zawsze można znaleźć inną pracę. To utrata życia i zdrowia znacznie utrudnia rozliczenie z bankiem. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy, jego zobowiązanie spada na osoby mu najbliższe. Podobnie zresztą jest w przypadku poważnej choroby. Jeżeli pożyczkobiorca staje się z jej powodu niewypłacalny, bank poszukuje osób najbliższych, które przejmą finansową odpowiedzialność za zobowiązanie.

Zabezpieczenie pożyczki

Na bazie doświadczenia, banki oferują zwykle razem z pożyczką formę jej zabezpieczenia. Jest to ubezpieczenie, którego wysokość równa jest kwocie pożyczki. Co za tym idzie, w razie gdyby pożyczkobiorca umarł, wypłata z odszkodowania pokryłaby wartość pożyczki. Ta automatyczna spłata spowodowałaby, że bliscy pożyczkobiorcy nie byliby obciążeni jego zobowiązaniem. Jest to oczywiście dodatkowy koszt pożyczki, ale jego wysokość jest niska w stosunku do tego, jak bardzo może być przydatne w razie zdarzenia.

Niestety, taka forma, choć pomocna jest bardzo niewystarczająca. Raz, że zabezpiecza pożyczkobiorcę wyłącznie w razie jego śmierci, a dwa, nie pozostawia jego bliskimi żadnych pieniędzy, z których mogliby oni skorzystać przez pierwsze tygodnie, po jego śmierci. To najtrudniejszy okres i martwienie się w tym czasie o pieniądze jest naprawdę troską, której nie warto sobie dokładać.

Jest jednak na to pewien sposób, z którego w takiej sytuacji warto skorzystać. Pozwoli on rozliczyć się z zaciągniętej pożyczki, a dodatkowo zabezpieczy również na wypadek utraty zdrowia, nie tylko życia, co pozwoli szybciej podjąć skuteczniejsze leczenie.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie

Tym rozwiązaniem jest indywidualne ubezpieczenie na życie i zdrowie. Taka polisa pozwala zabezpieczyć siebie i swoich bliskich na wypadek poważnej choroby, pobytu w szpitalu czy też śmierci. Gdy któreś z wymienionych zdarzeń będzie miało miejsce (choroba lub pobyt w szpitalu), ubezpieczony otrzyma odpowiednią kwotę z polisy. Za pomocą tych pieniędzy będzie można opłacić leczenie i zrekompensować swoje straty finansowe, które wynikają z pobytu na zwolnieniu lekarskim. Mało tego, szybko podjęte leczenie, pozwoli szybciej wrócić do zdrowia i aktywności zawodowej, a to pozwoli odzyskać bezpieczeństwo i równowagę finansową, a więc spłata pożyczki znów nie będzie stanowiła problemu. Do tego, wypłata z ubezpieczenia pozwoli utrzymać regularność spłat nawet w czasie leczenia.

W razie śmierci ubezpieczonego, otrzymane z polisy pieniądze pozwolą rozliczyć całość zobowiązania i zorganizować swoje życie na nowo, a to również bardzo duże wsparcie.

Jaką polisę wybrać

Wybór odpowiedniej polisy powinien być podyktowany indywidualnymi potrzebami przyszłego ubezpieczonego. Dla ułatwienia sobie poszukiwań warto zajrzeć na stronę ubezpieczenia na życie w www.rankingubezpieczennazycie.pl, gdzie dostępne są porównania, rankingi i opisy poszczególnych ubezpieczeń na życie i zdrowie. Im większy zasób informacji, tym łatwiej podjąć decyzję.

Warto o tym pomyśleć, ponieważ to rozwiązanie, które w najtrudniejszych i najbardziej dramatycznych momentach życiowych okazuje się najbardziej korzystne i pomocne.